Thẻ thanh toán

Chúng tôi cung cấp các loại thẻ thanh toán được chấp nhận ở tất cả các website của Mỹ. Tất cả thẻ được cung cấp bởi tumua.net chỉ thu phí một lần duy nhất để kích hoạt, không phí thường niên, không phí giao dịch.

Bạn không cần mua thẻ thanh toán nếu thẻ Việt Nam của bạn hỗ trợ thanh toán quốc tế và được chấp nhận tại website bán hàng.

Mua ngay

Bảng giá thẻ thanh toán

Tỷ giá 1 USD = 23.100 VNĐ
 • Thẻ Visa Debit (thẻ ghi nợ)1
 • Hạn mức mở 3 25 - 500 USD
 • Phí mở thẻ 6 USD
 • Thời gian kích hoạt 24h
 • Thẻ American Express Giftcard 1
 • Hạn mức mở 3 25 - 3000 USD
 • Phí mở thẻ 12 USD
 • Thời gian kích hoạt < 500$ 24h
 • Thời gian kích hoạt > 500$ 10 ngày
 • Thẻ Store Giftcard 1: Amazon, Bestbuy, Paypal, Macys, Apple...
 • Hạn mức mở 310 - 2000 USD
 • Phí mở thẻ5 USD
 • Thời gian kích hoạt 24h

Mua ngay

Lưu ý 1: Toàn bộ thẻ được giao dưới hình thức điện tử, bạn có thể xem thông tin thẻ để sử dụng trong phần quản lý tài khoản.
Thông tin thẻ được giữ an toàn dưới hình thức mã hóa 256bit kèm mật khẩu, chỉ chủ tài khoản mới có thể truy xuất vì vậy hãy đảm bảo bạn nhớ mật khẩu hoặc có thể truy cập địa chỉ email đã đăng ký.
Lưu ý 2: Chúng tôi không thể khôi phục thông tin thẻ trong bất kỳ trường hợp nào.
Lưu ý 3: Khi bạn sử dụng hết hạn mức thẻ, bạn cần mua một thẻ mới.