Thông Tin Liên hệ

USA - Cty VVN LLC

Địa chỉ: 1426 NE 108th Ave Unit 2
Portland, OR 97220 USA
Điện thoại: +1.980.999.1090
Email: so.contacttumua.net

Việt Nam - Văn phòng đại diện

Địa chỉ: 47/96 Bùi Đình Túy, Phường 24
Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Viber - Tango - Whatsapp - iMessage - Zalo

Trợ giúp kỹ thuật: +1.971.300.7007
Trợ giúp mua sắm: +1.971.717.1928

Facebook

Trang thông tin: https://fb.com/tumua.net
Câu lạc bộ khách hàng: https://fb.com/groups/tumua
Group hỗ trợ mua dùm Hàng Mỹ: https://fb.com/groups/muadumhangmy/